Một trong những nghi lễ được yêu thích nhất của thị trấn là Tak Bat, hay được biết đến là lễ bố thí, một tập tục có từ thế kỷ 14 ở Luang Prabang. Buổi lễ diễn ra hàng ngày vào sáng sớm.