HƯỚNG DẪN DU LỊCH: Tham khảo thông tin và các biện pháp phòng ngừa Coronavirus ở Victoria Hotels & Resorts tại đây.