Victoria Cần Thơ phục vụ dịch vụ ăn uống tại phòng với đa dạng món ăn Âu – Á từ 6:00 đến 22:00.