khách sạn núi sam

Victoria Hotels & Resorts

Victoria Hoi An Beach Resort & Spa

Biển Cửa Đại, Thành Phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

T: +84 919 864 048

T: +84 235 392 7040

E: [email protected]

Bản đồ

Victoria Chau Doc Hotel

Đường số 1 Lê Lợi, Thành Phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang, Việt Nam

T: +84 29 6386 5011

T: +84 85 2587 552

E: [email protected]

Bản đồ

Victoria Nui Sam Lodge

Khóm Vĩnh Đông 1 , Phường Núi Sam, Thành Phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang, Việt Nam

T: +84 29 6357 5886

T: +84 345 884 774

E: [email protected]

Bản đồ

Victoria Can Tho Resort

Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ, Việt Nam

T: +84 378 676 330

T: +84 292 381 0111

E: [email protected]

Bản đồ

Victoria Xiengthong Palace

Đường Kounxoau, Ban Phonehueng, Luang Prabang, Lào

T: +856 2056 4759 53

T: +856 2059 2799 97

E: [email protected]

Bản đồ

Victoria Cruises

49, thôn 5, xã Phú An, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, Việt Nam

T: +84 974 872 464

T: +84 273 392 4658

E: [email protected]

Bản đồ