Chúng tôi sẵn sàng phục vụ các món ăn Việt Nam và quốc tế tại phòng từ 6:00 đến 22:00.