Các món ăn đa dạng đặc trưng của Việt Nam và quốc tế sẽ được phục vụ tận phòng đáp ứng nhu cầu của khách hàng