Chèo thuyền kayak trên dòng nước xanh mát của con sông Đế Võng, hoặc trên bãi biển riêng của khu nghỉ dưỡng.