Khách sạn cung cấp dịch vụ phục vụ các món ăn tận phòng. Ngoài ra, chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ món ăn theo yêu cầu riêng của thực khách.