Nhà hàng Lá Giang phục vụ ẩm thực Âu-Á đa dạng, không gian rộng rãi với cửa sổ kính cho tầm nhìn toàn cảnh ra cánh đồng kéo dài.