Victoria Xiengthong hân hạnh phục vụ chương trình chiếu phim hàng đêm “Chang: A Drama of the Wilderness” tại rạp chiếu phim ngoài trời ngay trong sân vườn riêng biệt.