Sân bóng đá ngoài trời với cỏ nhân tạo phục vụ du khách đam mê bóng đá và có nhu cầu tập luyện, giải trí hoặc thi đấu. Bóng được cung cấp miễn phí.