Sân quần vợt ngoài trời phục vụ du khách có nhu cầu giải trí, vận động thể thao và tổ chức các cuộc thi đấu quần vợt. Vợt và bóng được cung cấp miễn phí.