Trải nghiệmTak Bat, hay được biết đến là lễ bố thí, một tập tục được diễn ra từ sáng sớm được bắt nguồn từ thế kỷ 14 ở Luang Prabang.