Đời sống của người dân ở đồng bằng sông Cửu Long gắn liền với sông nước. Khám phá vùng nông thôn Việt Nam tiện nghi và đẳng cấp cùng tàu ngày và tàu nghỉ qua đêm Victoria Cruises.