khách sạn núi sam

Victoria Hotels & Resorts

Victoria Hoi An Beach Resort & Spa

大门海滩,会安市,广南省

T: +84 919 864 048

T: +84 235 392 7040

E: [email protected]

获取路线

Victoria Chau Doc Hotel

越南、安江省、朱笃市、黎利街1号

T: +84 29 6386 5011

T: +84 85 2587 552

E: [email protected]

获取路线

Victoria Nui Sam Lodge

越南,安江省,朱笃市,Sam山坊,Vinh Dong 1 小区

T: +84 29 6357 5886

T: +84 345 884 774

E: [email protected]

获取路线

Victoria Can Tho Resort

越南、芹苴市、宁桥郡、Cai Khe坊

T: +84 378 676 330

T: +84 292 381 0111

E: [email protected]

获取路线

Victoria Xiengthong Palace

老挝, Luang Prabang,Ban Phonehueng, Kounxoan 路

T: +856 2056 4759 53

T: +856 2059 2799 97

E: [email protected]

获取路线

Victoria Cruises

49, Hamlet 5, Phu An Ward, Cai Lay District, Tien Giang Province, Vietnam

T: +84 974 872 464

T: +84 273 392 4658

E: [email protected]

获取路线